قوانین و مقررات

بازرگانی آرین دنتال، تابع جمهوری اسلامی ایران میباشد.

کسب وکار سایت به صورت B2B است و فروش فقط به داروخانه هاو مراکز درمانی انجام میشود

سبدخرید